Donosimo popis ulica u kojima se danas postavlja nova LED javna rasvjeta

U sklopu modernizacije i energetske obnove javne rasvjete na području grada Slavonskog Broda danas se planiraju izvoditi radovi na slijedećim lokacijama: Ulica Ive Franje Jukića, Ulica Ante Gabrića, Ulica Vladimira Becića, Ulica Marka Iličića, Naselje Marinci, Ulica Čaplja I, Ulica Čaplja II, Ulica Čaplja III, Domobranska ulica, Ulica Stjepana Marjanovića, Ulica Vjekoslava Klaića, Ulica Josipa Muravića, Ulica Luke Botića i Opatijska ulica.

Grad Slavonski Brod je sklopio Ugovor o kreditu s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, zastupanog temeljem punomoći po Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Ugovor o kreditu sklopljen je na temelju Programa kreditiranja „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“. „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ je financijski instrument za koji su sredstva osigurana iz sredstava Europske unije, iz Strukturnih i investicijskih fondova, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., »Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije«, s ciljem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Europska unijaZajedno do fondova EU 
 esif

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog Fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

Izvor

Komentiraj

Najnovije